Podcięcie wędzidełka języka


Opis zabiegu

Zabieg odbywa się w znieczuleniu miejscowym, u dzieci starszych wymaga krótkiego znieczulenia ogólnego. Wykonywany w sterylnych warunkach ma na celu zwiększenie zakresu ruchu trzonu języka poprawiając tym samym prawidłowość aktu ssania niemowlęcia a także zapobiega mogącym się pojawić w trakcie rozwoju małego człowieka trudnościom w artykulacji mowy- dlatego też niezbędna jest przed zabiegiem konsultacja neurologopedy (w tym zakresie ściśle współpracujemy z dr Małgorzatą Nawrocką- neurologopedą klinicznym). Szczegóły każdego zabiegu omawiane są przez chirurga indywidualnie z rodzicami dziecka.

Podczas zabiegu nad bezpieczeństwem dziecka czuwa zespół złożony z: chirurga dziecięcego – Macieja Krzeszewskiego oraz instrumentariuszki.

Przed zabiegiem
Dziecko powinno być w pełni zdrowia i bez cech infekcji. Dziecko nie powinno być karmione ok 1h przed zabiegiem.

Należy pamiętać
Po zabiegu przez ok 2 godziny dziecko nie powinno spożywać posiłków. Należy pamiętać, że przy pierwszej próbie karmienia może ponownie pojawić się niewielkie krwawienie, które opanowujemy stosując ucisk wg instrukcji dr M.Krzeszewskiego.

W dniu zabiegu
Spotkanie z chirurgiem celem ponownego zbadania dziecka, ewentualnego wyjaśniania wątpliwości rodziców, podpisanie zgody na leczenie chirurgiczne. W przypadku dzieci starszych, u których konieczne jest znieczulenie ogólne spotkanie z anestezjologiem
- omówienie problemów zdrowotnych danego pacjenta mogących wpływać na sposób znieczulenia, omówienie znieczulenia i okresu bezpośrednio po nim, wypełnienie ankiety anestezjologicznej
- dziecko jest usypiane drogą wziewną. Wszelkie bolesne manipulacje takie jak założenia wejścia dożylnego, znieczulenie miejscowe - wykonywane są później, gdy dziecko nie czuje już bólu. 

Czas trwania zabiegu
Zabieg trwa ok 5-10 min.

Zaraz po zabiegu
Dziecko zostaje przewiezione na salę gdzie towarzyszą mu rodzice. 

Po zabiegu
Po zabiegu dziecko pozostaje z rodzicami. Obowiązkowa kontrola chirurgiczna odbywa się w 3-4 dobie po zabiegu.