Przepuklina kresy białej


Opis zabiegu

Przy występowaniu dodatkowych dolegliwości (bóle, kłucia) oraz ze wskazań estetycznych w krótkim znieczuleniu ogólnym zamykany jest patologiczny ubytek powięzi przy użyciu specjalnej techniki operacyjnej, bez wszczepów materiałów sztucznych.
Zabieg wykonuje się zwykle ze wskazań medycznych ale i estetycznych.

Szczegóły każdego zabiegu omawiane są przez chirurga indywidualnie z rodzicami dziecka.

Podczas zabiegu nad bezpieczeństwem dziecka czuwa zespół złożony z:
chirurga dziecięcego – Macieja Krzeszewskiego, lekarza anestezjologa, instrumentariuszki, pielęgniarki anestezjologicznej, oraz wyspecjalizowanej pielęgniarki do opieki nad dziećmi po zabiegach chirurgicznych.

Przed zabiegiem
W tygodniu poprzedzającym termin zabiegu rodzice powinni wykonać podstawowe badania laboratoryjne (najczęściej tylko morfologię krwi obwodowej oraz układ krzepnięcia) i omówić z anestezjologiem szczegóły dotyczące rodzaju i sposobu znieczulenia.
Często wielu dodatkowych i istotnych informacji dostarcza wykonane badanie USG (możliwe do zrobienia w naszej klinice).

Należy pamiętać
2-3 tygodnie przed planowanym terminem zabiegu należy szczególnie unikać infekcja u dziecka. Infekcja u dziecka powoduje przesunięcie terminu zabiegu.

W dniu zabiegu
Spotkanie z chirurgiem celem ponownego zbadania dziecka, ewentualnego wyjaśniania wątpliwości rodziców, podpisanie zgody na leczenie chirurgiczne
- spotkanie z anestezjologiem - omówienie problemów zdrowotnych danego pacjenta mogących wpływać na sposób znieczulenia, omówienie znieczulenia i okresu bezpośrednio po nim, wypełnienie ankiety anestezjologicznej
- dziecko jest usypiane drogą wziewną. Wszelkie bolesne manipulacje takie jak założenia wejścia dożylnego, znieczulenie miejscowe - wykonywane są później, gdy dziecko nie czuje już bólu.

Czas trwania zabiegu
ok 20-30 min

Zaraz po zabiegu
Dziecko zostaje przewiezione na salę wybudzeniową gdzie towarzyszą mu rodzice.
Wybudzanie ze znieczulenia przebiega bardzo różnie. Większość dzieci, szczególnie małych, wybudza się szybko ale są jeszcze pod wpływem leków, w ograniczonym kontakcie, rozdrażnione, rozżalone. Jest to normalna sytuacja trwająca do 90 min, która nie powinna budzić nadmiernego niepokoju rodziców, a w szczególności obaw, że dziecko coś boli.
Po pełnym wybudzeniu, co trwa do kilku godzin (najczęściej 3-4 godziny), dziecko jest wypisywane do domu - może jechać w samochodzie osobowym, najkorzystniej w pozycji siedzącej w foteliku.

Po zabiegu
Większość dzieci wymaga podawania leków przeciwbólowych według zaleceń anestezjologa przez dobę po zabiegu. Każde dziecko jest ponownie badane w 3-4 dobie. Podczas zmiany opatrunku kontrolowany jest przebieg gojenia rany pooperacyjnej. Szwy zdejmowane są w 10-14 dobie.