Stulejka


Opis zabiegu
Zabieg wykonywany jest w krótkim znieczuleniu ogólnym, czasem bez konieczności intubacji dotchawiczej. Polega na nacięciu zwężonego napletka i zeszyciu go w taki sposób aby po ustąpieniu obrzęku pooperacyjnego możliwe było jego odprowadzanie do rowka zażołędnego i z powrotem.

Przy tym schorzeniu operacja jest jedynie wstępem do właściwego leczenia, które poprowadzone jest w warunkach ambulatoryjnych przy kluczowej roli rodziców.

Szczegóły każdego zabiegu omawiane są przez chirurga indywidualnie z rodzicami dziecka.

Podczas zabiegu nad bezpieczeństwem dziecka czuwa zespół złożony z:
chirurga dziecięcego – Macieja Krzeszewskiego, lekarza anestezjologa, instrumentariuszki, pielęgniarki anestezjologicznej, oraz wyspecjalizowanej pielęgniarki do opieki nad dziećmi po zabiegach chirurgicznych.

Przed zabiegiem
W tygodniu poprzedzającym termin zabiegu rodzice powinni wykonać podstawowe badania laboratoryjne (najczęściej tylko morfologię krwi obwodowej oraz układ krzepnięcia) i omówić z anestezjologiem szczegóły dotyczące rodzaju i sposobu znieczulenia.

Należy pamiętać
2-3 tygodnie przed planowanym terminem zabiegu należy szczególnie unikać infekcja u dziecka. Infekcja u dziecka powoduje przesunięcie terminu zabiegu.

W dniu zabiegu
Spotkanie z chirurgiem celem ponownego zbadania dziecka, ewentualnego wyjaśniania wątpliwości rodziców, podpisanie zgody na leczenie chirurgiczne
- spotkanie z anestezjologiem - omówienie problemów zdrowotnych danego pacjenta mogących wpływać na sposób znieczulenia, omówienie znieczulenia i okresu bezpośrednio po nim, wypełnienie ankiety anestezjologicznej
- dziecko jest usypiane drogą wziewną. Wszelkie bolesne manipulacje takie jak założenia wejścia dożylnego, znieczulenie miejscowe - wykonywane są później, gdy dziecko nie czuje już bólu.

Czas trwania zabiegu 
ok 20-30 min

Zaraz po zabiegu
Dziecko zostaje przewiezione na salę wybudzeniową gdzie towarzyszą mu rodzice.
Wybudzanie ze znieczulenia przebiega bardzo różnie. Większość dzieci, szczególnie małych, wybudza się szybko ale są jeszcze pod wpływem leków, w ograniczonym kontakcie, rozdrażnione, rozżalone. Jest to normalna sytuacja trwająca do 90 min, która nie powinna budzić nadmiernego niepokoju rodziców, a w szczególności obaw, że dziecko coś boli.
Po pełnym wybudzeniu, co trwa do kilku godzin (najczęściej 3-4 godziny), dziecko jest wypisywane do domu - może jechać w samochodzie osobowym, najkorzystniej w pozycji siedzącej w foteliku (zgodnie z obowiązującymi przepisami).

Po zabiegu
Większość dzieci wymaga podawania leków przeciwbólowych według zaleceń anestezjologa przez dobę po zabiegu. Miejscowo stosowane są okłady z lodu i Rivanolu. Każde dziecko jest ponownie badane w 3-4 dobie po zabiegu w czasie kontroli odprowadzany jest napletek (jeśli ustąpił obrzęk pooperacyjny). Podczas zmiany opatrunku kontrolowany jest przebieg gojenia rany pooperacyjnej. Zawsze stosowane są szwy wchłanialne, które nie wymagają usuwania.